Žádost

 

Vážený kliente, v souvislosti s vyřízením vaší žádosti o úvěr, budeme vyhledávat údaje o vaší osobě v databázích o bonitě a důvěryhodnosti klientů a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s postupem a informacemi uvedenými ZDE

Uživatel vyplněním nezávazné žádosti souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností a to pro účely předání těchto údajů Dodavateli služby nebo produktu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ze strany Společnosti a formulování dalších nabídek služeb ze strany Společnosti,především v oblasti finančních služeb.Uživatel souhlasí s tím,aby byl Společností nebo jejím partnerem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.Uživatel bere na vědomí,že je povinnen své Osobní údaje uvádět pravdivě a správně a že je povinnen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých zpracovávaných Osobních údajích.Zpracováním Osobních údajů Uživatele může Společnost pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.Uživatel zároveň výslovně souhlasí s tím,že je Společnost oprávněna předat Osobní údaje Uživatele Dodavateli,a to na základě smlouvy mezi tímto Dodavatelem a Společností.Osobní  údaje budou zpracovávány po dobu 5 let,pokud Uživatel neodvolá svůj souhlas se zpracováním.

Vyplněním nezávazné žádosti zadáte veškeré potřebné údaje ke zpracování žádosti o půjčku.Vyplňte, prosím, všechny kolonky správně a VYČKEJTE na TELEFONNÍ SPOJENÍ od našeho úvěrového poradce,který se vám bude plně věnovat.

Kontakt

Světlana Hajnišová Působíme po celé ČR. Mobil + WhatsApp: 731 419 012
IČ: 693 66 578
shajnisova@seznam.cz